سيگاترا مسموميت ناشى از سيگاترا شايع‌ترين مسموميت غذائى غير باکتريال همراه با ماهى در آمريکا مى‌باشد. منبع آن معمولاً ماهى تپه‌هاى مرجان از آبزيان مناطق حاره‌اى و نيمه حاره است. ۷۵% موارد مربوط به باراکودا، اسناپر، جک، يا گروپر است. از ميان توکسين‌هائى که موجب سندرم سيگاترا مى‌شوند (حداقل ۵ توکسين)، هيچ‌يک بر ظاهر يا مزه ماهى اثر نمى‌گذارند، و همه آنها مقوم به حرارت، سرما، انجماد خشک، و اسيد معده مى‌باشند. همه ماهى‌هائى که بيش از اندازه بزرگ هستند و از گونه‌هاى Predacious تپه‌اي، مارماهى‌هاى مرجاني، و احشاء ماهى درياهاى حاره احتمالاً داراى سيگاتوکسين مى‌باشند و نبايد خورده شوند.


بيشتر قربانيان، اسهال، استفراغ، و شکم درد را ۳ تا ۶ ساعت بعد از مصرف ماهى آلوده تجربه مى‌کنند و سمپتوم‌هاى سيستميک در مدت ۱۲ ساعت ايجاد مى‌شوند. تعداد اين سمپتوم‌ها زياد بوده و شامل پارستزي، خارش، ديسفاژي، ضعف، فاسيکولاسيون، آتاکسي، تارى ديد، تشنج، راش ماکولوپاپولار يا وزيکولر، تعريق، و بى‌ثباتى هموديناميک مى‌باشد. يک سمپتوم پاتوگنومونيک - معکوس شدن ادراک گرما و سرما - در فاصله ۳ تا ۵ روز ايجاد مى‌شود و ممکن است ماه‌ها ادامه يابد. مرگ و مير نادر است. مسموميت يا سيگاترا بر زمينه‌هاى بالينى تشخيص داده مى‌شود.

درمان

درمان به‌صورت حمايتى و براساس سمپتوم‌ها مى‌باشد. سمپتوم‌ها در افرادى که قبلاً دچار مسموميت سيگاترا شده بودند شديدتر است. لاواژ معده، استفراغ القاء شده به‌وسيله ايپکاک، و تجويز خوراکى شارکول فعال شده (۱۰۰ گرم) در سوربيتول داراى تأثير ثابت‌شده‌اى نيستند ولى اگر کمتر از ۳ ساعت از مصرف ماهى گذشته باشد مى‌توان آنها را در نظر داشت. پروکلرپرازين (mg ۵-۲/۵ وريدي) جهت کنترل استفراغ به‌کار مى‌رود. کريستالوئيدها يا داروهاى پرسور براى هيپوتانسيون طبق دستور به‌کار مى‌روند. آتروپين وريدى (۵/۰ mg، حداکثر ۲mg) براى براديکاردى واضح از لحاظ بالينى به‌کار مى‌رود. دوش سرد، هيدروکسى‌زين (۲۵mg خوراکى هر ۸-۶ ساعت)، يا آمى‌تريپتيلين (۲۵mg خوراکى دو بار در روز) مى‌توانند ديس‌استزى را تخفيف دهند. تجويز وريدى مانيتول (g/kg ۱ در روز در مدت ۶۰-۴۵ دقيقه، در روزک يکم تا پنجم) ممکن است سمپتوم‌هاى نورولوژيک يا کارديوواسکولار از طريق معکوس کردن ادم سلول شوان بهبود بخشد و مى‌تواند به‌عنوان يک ”رفتگر هيدروکسيل“ عمل نمايد. در دوران نقاهت بيمار بايد از مصرف ماهي، صدف، روغن ماهي، سس ماهى يا صدف، الکل، گردو و فندوق، و روغن آنها خوددارى نمايد.