هپاتيت HAV) A) پيکورناويروس ۲۷ نانومترى (هياتوويروس) با ژنوم RNA تک‌شاخه‌اي. سير بالينى به شکل (- شمائى از خصوصيات بالينى و آزمايشگاهى تيپيک HAV -) نگاه کنيد.


شمائى از خصوصيات بالينى و آزمايشگاهى تيپيک HAV
شمائى از خصوصيات بالينى و آزمايشگاهى تيپيک HAV

پيامد

پيامد بهبودى در عرض ۱۲-۶ ماه و گاهى پس از يک يا ۲ بار عود بالينى و سرولوژيک بارز حاصل مى‌شود. در بعضى موارد ممکن است کلستاز واضحى ايجاد شود و انسداد صفراوى را مطرح کند. به‌ندرت موجب مرگ مى‌گردد (هپاتيت فولمينانت). بيماران ناقل مزمن نمى‌گردند.

تشخيص

تشخيص وجود IgM anti-HAV در نمونه سرم مرحله حاد يا زودرس

اپيدميولوژى

اپيدميولوژى انتقال آن مدفوعى - دهانى است. در کشورهاى توسعه‌نيافته اندميک است. اپيدمى‌هاى آن ناشى از غذا و آب است. اپيدمى‌هائى در مراکز و انستيتوهاى نگهدارى روزانه و شبانه رخ مى‌دهد.

پيشگيرى

پيشگيرى بعد از تماس، ايمونوگلوبولين 02/0 mL/kg عضلانى در عرض ۲ هفته از تماس در منزل و محل کار. قبل از تماس: واکسن غير فعال شده HAV ۱-۰/۵ mL عضلانى (دوز ان بسته به فرمولاسيون آن است). در بچه‌ها نيمى از دوز بزرگسالان تزريق مى‌گردد. ۱۲-۶ ماه بعد تکرار مى‌گردد. واکسن به مسافران مناطق هدف، سربازان، کارکنان مراکز نگهدارى روزانه و افرادى که با حيوانات سر و کار دارند تزريق مى‌شود.