هپاتيت E

هپاتيت HEV) E) ناشى از عامل ۲۹ تا ۳۲ نانومترى که گمان مى‌رود در ارتباط با کاليسى‌ويروس باشد. انتقال آن روده‌اى است و مسئول اپيدمى‌هاى ناشى از آب هپاتيت در هند و قسمت‌هائى از آسيا و آفريقا و آمريکاى مرکزى است. بيمارى خودبه‌خود محدودشونده است ولى در زنان حامله ميزان مرگ و مير بالا است. (۲۰-۱۰%).

هپاتيت G

هپاتيت HGU) G) اخيراً کشف شده است. فلاوى‌ويروس با ژنوم RNA حاوى بيش از ۹۰۰۰ نوکلئوتيد (ارتباط دورى با HCV دارد)، گرچه شايع است (در ۷/۱% اهداءکنندگان خون ايالات متحده تشخيص داده مى‌شود) و ويرمى براى سال‌ها طول مى‌کشد، ولى به‌نظر نمى‌رسد HGV باعث بيمارى کبدى بارزى گردد.