طبى

هدف: رفع درد، بهبود زخم، جلوگيرى از عوارض، جلوگيرى از عود. در GU بايد بدخيمى را در کرد (بهبود زخم توسط آندوسکوپى پيگيرى شد). همزمان با مصرف دارو نيازى که به محدوديت غذائى نيست. مصرف NSAIDs را قطع کنيد. سيگار مى‌تواند از ترميم زخم جلوگيرى کند و بايد مصرف آن قطع شود. ريشه‌کن کردن هليکوباکتر پيلورى به‌طور بارزى ميزان عود زخم را کاهش مى‌دهد و در تمام مبتلايان به DUs و GUs همراه با هليکوباکتر پيلورى توصيه مى‌گردد (جدول - رژيم‌هاى توصيه شده براى ريشه‌کنى عفونت هليکوباکتر پيلورى -). مهار اسيد عموماً در رژيم درمانى قرار مى‌گيرد. داروهاى استاندارد (بلوک‌کننده‌هاى گيرنده‌هاى H2، سوکرالفيت، آنتى‌اسيدها) در عرض ۶ هفته ۹۰-۸۰ درصد اولسرهاى دئودنوم و ۶۰ درصد اولسرهاى معده را بهبود مى‌بخشند. با مصرف امپرازول بهبودى سريع‌تر است.

رژيم‌هاى توصيه شده براى ريشه‌کنى عفونت هليکوباکتر پيلورى

دارو دوز
درمان سه‌داروئى
۱. بيسموت ساب‌ساليسيلات به‌اضافه ۲ قرص روزى ۴ بار
  مترونيدازول به‌اضافه ۲۵۰ ميلى‌گرم روزى ۴ بار
  تتراسايکلين ۱ ۵۰۰ ميلى‌گرم روزى ۴ بار
۲. رانى‌تيدين بيسموت سيترات به‌اضافه ۴۰۰ ميلى‌گرم روزى ۲ بار
  تتراسايکلين به‌اضافه ۵۰۰ ميلى‌گرم روزى ۲ بار
  کلاريترومايسين يا مترونيدازو ۵۰۰ ميلى‌گرم روزى ۲ بار
۳. امپرازول (لانزوپرازول) به‌اضافه ۲۰ ميلى‌گرم روزى ۲ بار (۳۰ ميلى‌گرم روزى ۲ بار)
  کلاريترومايسين به‌اضافه ۲۵۰ يا ۵۰۰ ميلى‌گرم روزى ۲ بار
  مترونيدازول ۲ يا 500 ميلى‌گرم روزى ۲ بار
  آموکسى‌سيلين۳ ۱ گرم روزى ۲ بار
درمان چهار داروئى
امپرازول (لانزاپرازول) ۲۰ ميلى (۳۰ ميلى‌گرم) روزى يک‌بار
بيسموت ساب‌ساليسيلات ۲ قرص روزى ۴ بار
مترونيدازول ۲۵۰ ميلى‌گرم روزى ۴ بار
تتراسايکلين ۵۰۰ ميلى‌گرم روزى ۴ بار


۱. الترناتيو: از Prepacked Helidac استفاده شود.


۲. التراناتيو: Prepacked Prepac استفاده شود.


۳. يا از مترونيدازول يا از آموکسى‌سيلين استفاده شود. هر دو همزمان مصرف نگردد.

جراحى

براى عوارض (خونريزى ثابت يا راجعه، انسداد، پرفوراسيون) و يا به‌طور غير شايع در اولسرهاى مقاوم به درمان (اولين غربالگرى براى مصرف پنهانى NSAIDs و گاسترينوما) استفاده مى‌شود. براى DU به جدول (- درمان جراحى زخم دئودنوم -) مراجعه کنيد. براى GU گاسترکتومى ساب‌توتال انجام مى‌شود.

درمان جراحى زخم دئودنوم

عمل جراحى ميزان عود ميزان عوارض
واگوتومى + آنترکتومى۱ (بيلروت I يا II) بالاترين
واگوتومى و پيلوروپلاستى %۱۰ متوسط
واگوتومى سلول پاريتال (پروگزيمال معده، فوق انتخابى) %۱۰<ِ کمترين


۱. بيلروت I = گاسترودئودنوستومي، بيلروت II = گاستروژژنوستومى

عوارض جراحى

۱. انسداد لوپ‌آوران (بيلروت II)


۲. گاسترين ناشى از ريفلاکس صفرا


۳. سندرم دامپينگ (تخليه سريع معده همراه با ديسترس شکمى و علائم وازوموتور پس از مصرف غذا)


۴. اسهال بعد از واگوتومى


۵. بزوآر


۶. کم‌خونى (سوءجذب آهن، B12، فولات)


۷. سوءجذب (مخلوط شدن ناکامل محتويات معده، ترشحات پانکراس و صفرا، رشد بيش از حد باکترى)


۸. استئومالاسى و استئوپورز (سوءجذب ويتامين D و کلسيم)


۹. کارسينوم باقى‌مانده معده