جراحى

جراحى UC: کولکتومى (درمان قطعي) در موارد مقام به درمان، مگاکولون توکسيک (اگر با درمان طبى شديد در عرض ۴۸-۲۴ ساعت هيچ بهبودى حاصل نشود)، کانسر، ديسپلازي. کيسه ايلئال - آناستوموز عمل جراحى انتخابى UC است ولى در CD و بيماران مسن ممنوع است. CD: رزکسيون در انسداد ثابت (يا استريکتوروپلاستي)، آبسه‌ها، فيستول‌هاى علامت‌دار پايدار، مقاومت به درمان.