هموروئيدها

هموروئيدها به‌دليل افزايش فشار هيدروستاتيک شبکه عروقى هموروئيدى (زورزدن حين اجابت مزاج، حاملگي) ايجاد مى‌گردند. مى‌تواند خارجي، داخلي، ترومبوزه، حاد (دچار پرولاپس يا استرانگوله) يا خونريزى‌دهنده باشد. درد را با ملين‌هاى حجمى و نرم‌کننده‌هاى مدفوع (عصاره پسيليوم، دى‌اکتيل سديم سولفوسوکسينات ۲۰۰-۱۰۰ mg/d)، وان آب گرم ۴-۱ /d کمپرس يا گياه عنبر سايل (Witch Hazel) و در صورت نياز داروهاى ضدٌ درد درمان مى‌کنند. ممکن است خونريزى به بستن با باند لاستيکى يا اسکلروتراپى تزريقى نياز پيدا کند. در موارد شديد يا مقاوم به درمان هموروئيدکتومى از طريق جراحى انجام مى‌شود.

فيشرآنال

فيشرآنال درمان طبى آن مانند هموروئيد است. در موارد مقاوم به درمان اسفنکتروتومى داخل آنال انجام مى‌شود.

خارش آنال

خارش آنال (Pruritus ani) علت آن اغلب نامعلوم است. ممکن است به‌دليل بهداشت ضعيف و عفونت‌هاى قارچى و انگلى باشد. درمان شامل تميز کردن ناحيه پس از اجابت مزاج، گلوکوکورتيکوئيد موضعى و اگر لازم باشد داروهاى ضدٌ قارچ است.

کونديلوماهاى آنال (زگيل ژنيتال)

کونديلوماهاى آنال (زگيل ژنيتال) پاپيلوماهاى شبه‌زگيل به‌دليل پاپيلوماويروس منتقله از راه جنسى هستند. درمان آن شامل استعمال با احتياط نيتروژن مايع يا پودوفيلوتوکسين و يا تزريق اينترفرون - α داخل ضايعه است. اين بيمارى تمايل به عود دارد.