انجام تست‌هاى آزمايشگاهى معمولاً براى مبتلايان به يووئيت خفيف و سابقهٔ اخير تروما يا جراحى و يا شواهد واضح عفونت به ويروس هرپس سيمپلکس يا هرپس زوستر لازم نيست. همچنين تست‌هاى آزمايشگاهى را مى‌توان در افراد جوان يا ميان سال سالم که اولين حملهٔ ايريت يا ايريدوسيکليت غير گرانولوماتو، يک‌طرفه با شدت خفيف تا متوسط داشته‌اند و فوراً به درمان با استروئيد و سيکلوپلژيک موضعى پاسخ داده‌اند، به تأخير انداخت؛ اما بيماران دچار يووئيت عود کننده، شديد، دو طرفه، گرانولوماتو، مياني، خلفى يا منتشر بايد آزمايش شوند؛ همچنين هر بيمارى که يووئيت او فوراً به درمان استاندارد پاسخ ندهد. آزمايش سيفيليس بايد شامل VDRL يا تست RPR و تست‌هاى اختصاصى‌تر نظير FTA-ABS يا MAHA -TP باشد. سل و سارکوئيدوز را بايد با راديوگرافى قفسه صدرى و PPD بررسى نمود. آزمايش غير از سيفليس، سل و سارکوئيدوز را بايد متناسب با شرح حال يا معاينهٔ فيزيکى درخواست نمود. به‌طور مثال اندازه‌گيرى ANA براى کودک دچار آرتريت و ايريدوسيکليت مزمن که مشکوک به آرتريت روماتوئيد نوجوانان است يا بررسى HLA-B27 براى مبتلايان به آرتريت، پسويازيس، اورتريت يا بيمارى التهابى روده و يا عيار lgG و lgM توکسوپلاسموز براى مبتلايان به يووئيت منتشر يک طرفه و رتينوکوروئيديت فوکال.