زمان‌بندى درمان کودکان

زمان‌بندى درمان کودکان، بهترين نتايج را زمانى مى‌توان به‌دست آورد که تا ۲ سالگى درمان انجام شود. در سن ۸ سالگى به بعد وضعيت حسى چنان ثابت شده که آمبليوپى و فقدان ديد سه بعدى را نمى‌توان به‌صورت مؤثرى درمان نمود.

اهداف درمان استرابيسم کودکان

اهداف درمان استرابيسم کودکان، شامل هستند بر:


۱. بازگرداندن اثرات زيانبار حسى ناشى از استرابيسم (آمبليوپي، سرکوب و فقدان ديد سه بعدى)


۲. کسب بهترين هم‌راستائى ممکن براى چشم‌ها توسط درمان طبى يا جراحى (گاه جنبه کاسمتيک دارد)

درمان طبى

ارتوپتيک‌ها

ارتوپتيک‌ها، اين افراد جهت تشخيص و درمان استرابيسم دوره ديده‌اند و کمک زيادى به چشم‌پزشکان مى‌کنند.

وسايل اپتيکى

عينک‌ها

مهم‌ترين وسيله اپتيکى در درمان استرابيسم، عينک است. عينک‌ها با واضح کردن تصاوير امکان ترکيب آنها را به فرد مى‌دهند. اگر ازوتروپى همراه دوربينى شديد باشد (ازوتروپى تطابقي)، اصلاح دوربينى باعث بهبود ازوتروپى مى‌شود (عينک بايد کل شماره به‌دست آمده با سيکلوپلژى کامل را داشته باشد).

منشورها

منشورها با تغيير جهت اپتيکى خط ديد، دوبينى را از بين مى‌برند. به کمک منشورها مى‌توان نتايج جراحى را قبل از انجام آن مورد بررسى قرار داد. براى اضافه کردن منشور به عينک‌ها، ما حداکثر تا ۵ پريزم ديوپتر مى‌توانيم به هر شيشه عينک اضافه کنيم.

داروها

ميوتيک‌ها

همان‌طور که مى‌دانيد وقتى فردى به نزديک نگاه مى‌کند عمل تطابق انجام مى‌دهد که همراه با همگرائى و ميوز مى‌باشد. تطابق، کنترل کننده اين رفلکس (سه جزئي) نزديک مى‌باشد. داروهاى ميوتيک نظير اکوتيوفات و ايزوفلورفات (مهارکننده کلين استراز) با افزودن ميزان تطابق، نياز فرد به تطابق در ديد نزديک را کم مى‌کنند که به‌دنبال آن همگرائى نيز کاهش مى‌يابد و انحراف رفع مى‌شود. از ميوتيک‌ها در تشخيص و درمان ازوتروپى تطابقى با يا بدون نسبت بالاى AC/A استفاده مى‌کنند. در ازوتروپى اکتسابى همراه با دوربينى اگر با ۶-۴ هفته تجويز آزمايشى ميوتيک‌ها، ازوتروپى (با مکانيسم فوق) رفع شد، ازوتروپى تطابقى اثبات مى‌شود و سپس مى‌توان درمان را با ميوتيک‌ها ادامه داد يا عينک اصلاح دوربينى با شماره کامل تجويز کرد. تجويز همزمان فنيل افرين همراه با ميوتيک‌ها مى‌تواند جلوى رخداد کيست‌هاى عنبيه که از عوارض مصرف درازمدت ميوتيک‌ها در بچه‌ها است جلوگيرى کند.

سم بوتولينوم نوع A

سم بوتولينوم نوع A، با تزريق آن به داخل عضلات خارجى چشم آنها را موقتاً فلج مى‌کنند تا انحراف چشم تصحيح شود. گاه تزريقات مکرر لازم مى‌شود.

درمان آمبليوپى

درمان آمبليوپي، نقش اساسى در درمان استرابيسم را درمان آمبليوپى دارد. به‌دنبال درمان آمبليوپى به‌ندرت انحراف چشم زياد مى‌شود. نتايج عمل جراحى استرابيسم رابطه زيادى با حدت بينائى چشم‌ها جراحى استرابيسم رابطه زيادى با حدت بينائى چشم‌ها دارد.

بستن درمانى(Occlusion Therapy)

‌پايه درمان آمبليوپى بستن چشم سالم است. در اين مرحله عيوب انکسارى چشم را نيز بايد رفع کرد. درمان استاندارد در مراحل اوليه بستن تمام‌وقت چشم است (در موارد خفيف و سنين پائين‌تر مى‌توان از بستن پاره‌وقت استفاده کرد). در صورت بهتر شدن حدت بينائى درمان را تا يک‌سال مى‌توان ادامه داد، ولى در صورتى‌که هيچ بهبودى مشاهده نشود، بيش از ۴ ماه درمان ضرورى نيست. همکارى والدين و کودکان لازم است. گاهى عليرغم شرايط ايده‌آل بهبودى حاصل نمى‌شود. پس از رخداد بهبودى بايد از بستن پاره‌وقت چشم سالم تا ختم سنين مستعد آمبليوپى (حدود ۸ سالگي) استفاده کرد.

آتروپين درمانى

آتروپين درمانى بعضى کودکان درمان فوق را تحمل نمى‌کنند. اينها که دوربينى دارند را مى‌توان با آتروپين درمان کرد. به اين ترتيب که در چشم سالم آتروپين مى‌ريزند تا تطابق آن‌را کم کنند، سپس براى اين چشم عينک براى فقط ديد دور يا ديد نزديک مى‌دهند، در اين حالت کودک مجبور است از چشم آمبليوپ خود استفاده کند (هر چند روز يک قطره آتروپين ۱% در چشم سالم مى‌چکانند).