خال

۱/۳ خال‌هاى ملانوسيتيک ملتحمه فاقد رنگدانه هستند. خال‌هاى ملتحمه نظير ساير خال‌ها به‌ندرت بدخيم مى‌شوند؛ ولى بسيارى از آنها به‌علت کاسمتيک برداشته مى‌شوند. خال‌هاى پيگمانته ملتحمه را بايد از ملانوز اکتسابى افتراق داد. حالت اخير ديرتر رخ مى‌دهد (بعد از دههٔ سوم)، معمولاً يک‌طرفه است، ميزان پيگمانتاسيون آن کم و زياد مى‌شود و بسته به درجه آتيپى سلولي، خطر بدخيم شدن آن از صفر تا نود درصد است.

پاپيلوما

پاپيلوما که به دو شکل ديده مى‌شود: پاپيلوم عفونى در ارتباط با پاپواويروس در کودکان که به‌ويژه در فورنيکس تحتانى و نزديک کانتوس داخلى رخ مى‌دهد نوع دوم در سنين بالاتر و معمولاً نزديک ليمبوس رخ مى‌دهد و ممکن است از نئوپلازى اينترا اپى‌تليال قابل افتراق نباشد.

التهاب گرانولوماتو

التهاب گرانولوماتو که ممکن است به‌صورت پلاک يا ندولى در اطراف اجسام خارجى يا شالازيون و همراه با بيمارى‌هائى نظير سارکوئيدوز ديده شود.

توموردرموئيد

اين تومور مادرزادى نادر به‌صورت تودهٔ صاف و زردى است و اغلب موهائى از سطح آن بيرون زده‌اند. اغلب رشد مى‌کند. اين تومور به‌دلايل زيبائى با ايجاد اختلال در بينائى برداشته مى‌شود.

درموليپوم

درموليپوم که يک تومور مادرزادى شايع بوده در نزديکى کانتوس خارجى به‌وجود مى‌آيد. درمان خاصى لازم ندارد؛ ولى در صورت افزايش اندازه و يا از لحاظ زيبائى مى‌توان حداقل قسمتى از آن را برداشت. ديسکسيون خلفى تومور بايد با احتياط فراوان صورت گيرد، زيرا اين ضايعه معمولاً در امتداد چربى کاسه چشم است و برهم زدن ساختمان کاسهٔ چشم ممکن است باعث اسکار و عوارض جدى گردد.

لنفوم و هيپرپلازى لنفوئيد

اين حالت ناشايع ممکن است بدون شواهدى از بيمارى سيستميک يا به همراه لنفوسارکوم و انواع ديسکرازى‌هاى خونى باشند. ظاهر بالينى هيپرپلازى خوش‌خيم لنفوئيد و لنفوم بدخيم ممکن است مشابه باشند؛ بنابراين بيوپسى ضرورى است. چون بسيارى از تومورهاى لنفوئيد، کاسه چشم را گرفتار مى‌نمايند، انجام MRI يا سى‌تى‌اسکن جهت تعيين وسعت واقعى تومور ممکن است لازم باشد. درمان ضايعات خوش‌خيم و بدخيم به‌خوبى با راديوتراپى صورت مى‌گيرد.

آنژيوم

همانژيوم را بايد از تلانژکتازى (به‌طور مثال در بيمارى اوسلر - وبر - رنداو يا آتاکسيا تلانژکتازيا) افتراق داد. گرانولوم پيوژنيک نوعى از همانژيوم کاپيلرى بوده که در ملتحمه پلکى بر روى شالازيون و يا ناحيه‌اى که اخيراً جراحى شده، ديده مى‌شود. در سارکوم کاپوزى همراه با ايدز، ندول‌هاى عروقى قرمز متمايل به آبى ممکن است، ابتدا در متلحمه ديده شوند. اين ندول‌ها با نوعى از هرپس ويروس در ارتباط هستند. مؤثرترين درمان، راديوتراپى است.