پينگوکولا (Pinguecula)

پينگوکولا که در بالغين فوق‌العاده شايع است. ضايعه به‌صورت ندول‌هاى زردرنگى در هر طرف قرنيه (به‌طور شايع‌تر در طرف داخل) در سطح بين پلک‌ها ديده مى‌شود. از بافت الاستيک و هيالن تشکيل مى‌شود و به‌ندرت اندازه آنها افزايش مى‌يابد. التهاب آنها شايع است. درمانى لازم نيست؛ ولى در مورد التهاب آن (پينگوکوليت)، ممکن است استروئيد ضعيف موضعى يا داروهاى ضدالتهاب غيراستروئيدى موضعى تجويز شود.


پتریژیوم (Pterygium) (ناخنک)

پتریژیوم ا که پيشروى گوشتى و مثلثى شکل پينگوکولا برروى قرنيه مى‌باشد. معمولاً در طرف نازال است و در هر دو چشم وجود دارد. اين اختلال درافرادى که در محيط‌هاى آفتابى و گرد و خاکى زندگى مى‌کنند، شايع‌تر است، بنابراين عقيده بر اين است که ناخنک يک پديدهٔ تحريکى ناشى از UV، خشکى و باد است. يافته‌هاى پاتولوژيک در ملتحه مشابه پينگوکولا است. در قرنيه بافت هيالن و الاستيک جايگزين لايهٔ بومن مى‌شود. در صورتى‌که ناخنک بزرگ شود و بر روى ناحيهٔ مردمک پيشروى نمايد، بايد به‌طريقهٔ جراحى همراه با قسمتى از قرنيهٔ شفاف سطحي، برداشته شود. از تابش اشعهٔ بتا، ميتومايسين C موضعى و اتوگرافت از ملتحمه براى کاهش احتمال عود، استفاده شده است.