کنژونکتيويت در بيمارى تيروئيد

در بيمارى گريوز، ممکن است ملتحمه قرمز و دچار کموزيس شود و بيمار از اشک ريزش فراوان شاکى باشد.

کنژونکتيويت نقرس

اغلب بيماران مبتلا به نقرس طى حملات حاد بيمارى از گرم بودن چشم‌ها شاکى هستند. در معاينه کنژونکتيويت خفيفى وجود دارد، که در مقايسه با علائم بيمارى از شدت کمترى برخوردار است. همچنين ممکن است بيمارى با اپى‌اسکلريت، اسکلريت، ايريدوسيکليت، کراتيت اوريکا، کدورت‌هاى رجاجيهٔ و رتينوپاتى همراه باشد. درمان در جهت کنترل حملهٔ نقرس با کلشى‌سين و پيشگيرى با آلوپورينول مى‌باشد.

کنژونکتيويت کارسينوئيد

گاهى اوقات در سندرم کارسينوئيد، ملتحمه در اثر ترشح سروتونين از سلول‌هاى کرومافين دستگاه گوارش، دچار احتقان و سيانوز مى‌شود و بيمار از گرمى چشم‌ها شاکى است.