- علائم کنژونکتيويت:

علائم مهم کنژونکتيويت عبارتند از: احساس جسم خارجي، احساس خراش (Scratching) يا سوزش، احساس پرى در اطراف چشم، خارش و فوتوفوبي. احساس جسم خارجى يا سوزش در چشم اغلب توأم يا هيپرتروفى پاپيلر مى‌باشد. درد عنبيه يا جسم مژگانى دلالت بر درگيرى قرنيه دارد.