اسپاسم رفلکس نزديک

اسپاسم رفلکس نزديک (همگرائي، تطابق و ميوز) معمولاً توسط هيسترى ايجاد مى‌شد ولى آنسفاليت، تابس دورساليس و مننژيت نيز با تحريک راه سوپرانوکلئار مى‌توانند اين حالت را ايجاد کنند. فرد دچار ميوز، ديپلوپى (استرابيسم) و ميوپى (اسپاسم تطابق) مى‌شود. درمان موارد ثانوى به هيستري، آتروپين ۱%، لنز منفى و مشاوره روانپزشکى است.

فلج همگرائى

عبارت است از شروع ناگهانى ديپلوپى براى ديد نزديک بدون فلج عضلات خارج چشمي. علت آن هيسترى يا ضايعات تخريبى راه سوپرانوکلئار همگرائى است. وجود ميوز همراه با آن نشانه اين است که علت آن ضايعه ارگانيک است. شايعترين علل ارگانيک آن شامل MS، مياسنتى گراو، ضربه مغزي، انسفاليت، تابس دورساليس، تومور، آنوريسم، CVA و بيمارى پارکينسون مى‌باشد.