انتروپيون (Entropion)

(برگشت پلک به داخل): شامل انواع زير است:


۱. انتروپيون lnvolutional: شايع‌ترين نوع است، از پيرى ناشى مى‌شود و همواره در پلک تحتانى رخ مى‌دهد. علت آن سستى عناصر پلک و حرکت قسمت پره‌سپتال عضله حلقوى به سمت بالا است.


۲. انتروپيون سيکاتريسيل: در اثر اسکار ملتحمه يا تارس، پلک فوقانى يا تحتانى به داخل مى‌چرخد. اغلب علت آن بيمارى‌هاى التهابى مزمن نظير تراخم است.


۳. انتروپيون مادرزادي: نادر است در اين حالت لبهٔ پلک به سمت قرنيه مى‌چرخد. اين حالت را نبايد با اپى‌بلفارون مادرزادى که معمولاً در آسيائى‌ها است و در آن پوست و عضله پره‌تار سال باعث چرخش مژه‌ها حول کناره تارس مى‌شوند، اشتباه کرد. درمان انتروپيون جراحى است.


اکتروپيون (Ectropion)

(برگشت پلک به خارج): اين حالت تقريباً هميشه در پلک تحتانى رخ مى‌دهد، معمولاً دو طرفه است و يافته‌اى شايع در افراد پير مى‌باشد. علل آن شل شدن عضله حلقوى چشم (به‌علت پيري) يا فلج زوج Vll مى‌باشد. اين حالت باعث اشکريزش (به‌علت فاصله گرفتن پونکتوم اشکى از سطح کره چشم) تحريک چشم و کراتيت ناشى از فقدان پوشش مى‌شود. اکتروپيون سيکاتريسيل از اسکار پوست روى پلک ناشى مى‌شود. درمان اکتروپيون کوتاه کردن افقى پلک تحتاني، برداشتن اسکار پوست و در موارد خفيف کوترکردن عميق ملتحمه پلکى (در فاصله ۴-۵mm از لبه پلک) مى‌باشد.