کراتوپلاستى نافذ (Penetrating keratoplasty) به معنى پيوند تمام ضخامت قرنيه و کراتوپلاستى لاملار (Lamellra Keratoplasty) به معنى پيوند قسمتى از ضخامت قرنيه مى‌باشد. اهداء کننده‌هاى جوان براى کراتوپلاستى نافذ، ارجح هستند؛ چرا که ارتباط مستقيمى بين سن و تعداد سلول‌هاى اندوتليال وجود دارد. در کراتوپلاستى لاملار مى‌توان قرنيه اهداء کننده را براى مدت طولانى‌تر نگه‌داشت؛ زيرا در اين روش سلول‌هاى اندوتليال اهميتى ندارند. دفع پيوند قرنيه و اشکال در کنترل آستيگماتيسم بعد از پيوند، از مشکلات اصلى اين بيماران محسوب مى‌شود.