تعريفى که سازمان جهانى بهداشت (WHO) از اختلال بينائى ارائه کرده است در جدول (طبقه‌بندى اختلال بينائى) بيان شده است. در ايالات متحده وسيع‌ترين تعريف کورى نسبى عبارت است از: حدت بينائى مرکزى در چشم سالم‌تر با بهترين اصلاح برابر ۲۰۰/۲۰ يا کمتر باشد، يا عريض‌ترين قطر ميدان بينائى دربرگيرندهٔ زاويه‌اى کوچک‌تر از ۲۰ درجه باشد. تعريف عملى ديگر عبارتند از: کاهش بينائى به نحوى که براى محافظت بيمار از خودش در محيط کار کفايت نکند و موجب وابستگى او به ساير افراد يا وسايل اپتيکى براى ادامهٔ حيات گردد. از بين رفتن بينائى در يک چشم ظرفيت بينائى را فقط ۱۰% کاهش مى‌دهد.

طبقه‌بندى اختلال بينائى

(Visual Acuity (Best Corrected Category of Visual Impairment
6/18
3/10 (0.3)
20/70
  1 Low Vision  
6/60
1/10 (0.1)
20/200
  2  
3/60 (finger counting at 3m)
1/20 (0.05)
20/400
  3 Blindness  
1/60 (finger counting at 1m)
1/50 (0.02)
5/300
  4
No light perception   5  
Visual Field

Patients with a visual field radius no greater than 10 degrees but greater than 5 degrees atound central fixation should be placed in category 3 and patients with a field no greater than 5 degrees around central fixation in category 4__even if the central acuity is not impaired

علل کورى و روش‌هاى پيشگيرى و درمان آن

در کشورهاى در حال توسعه کاتاراکت عامل اصلى کورى است و ساير علل به‌ترتيب شيوع عبارتند از: تراخم، جذام، اونکوسرکيازيس و گزروفتالمي. در کشورهاى پيشرفته، کورى تا حد زيادى مربوط به روند پيرى مى‌باشد و از جمله علل مهم آن کاتراکت، دژنرسانس وابسته به سن ماکولا، گلوکوم، رتينوپاتى ديابتي، کراتيت هرپس، دکولمان شبکيه و اختلالات دژنراتيو ارثى شبکيه را مى‌توان نام برد.

کاتاراکت

عامل ايجاد حداقل ۵۰% از موارد کورى در سراسر دنيا است. به‌طور دقيق، علت شيوع متفاوت کاتراکت در نواحى جغرافيائى مختلف مشخص نشده است؛ ولى تصور مى‌شود تماس با اشعه ماوراء بنفش و حملات مکرر دهيدراتاسيون (به‌طور مثال در بيمارى‌هاى اسهالى شديد) حائز اهميت باشند.

تراخم

براى ريشه‌کن کردن بيماري، پيشگيرى از انتشار عفونت با استفاده از تسهيلات بهداشتى نظير آب سالم براى نوشيدن و شستشو، مؤثرتر از درمان بيماران خواهد بود.

جذام

مى‌توان گفت درصد گرفتارى چشمى در اين بيمارى از ساير بيمارى‌هاى سيستميک بيشتر است.

اونکوسرکيازيس

با ريشه‌کنى حشره و حفاظت شخصى توسط تور مى‌توان از بروز بيمارى پيشگيرى کرد.

گزروفتالمى

علت آن کمبود ويتامين A مى‌باشد. گزروفتالمى علت شايع کورى در شيرخواران است.

ساير علل

علل کورى در افراد بالاى ۶۵ سال عبارتند از: اختلالات دژنراتيو شبکيه، گلوکوم، ديابت و بيمارى‌هاى عروقى.