عنوان زخم پپتيک به يک زخم معده يا دوازدههٔ مزمن و در بيشتر موارد عود کننده اطلاق مى‌شود. زخم‌هاى پپتيک از جمله زخم‌هاى معده و دوازدهه يکى از مسائل مهم پزشکى است. اين اهميت از اين جهت است که تنها در کشور آمريکا در سال بيش از نيم ميليون نفر دچار زخم مى‌شوند و در بيش از چهار ميليون ‌نفر زخم عود مى‌کند. (no acid, no pepsin=no ulcer) اين بيمارى منجر به درد، خونريزى و انسداد معده در افراد مى‌شود که از نظر اجتماعى و اقتصادى نيز اهميت قابل ملاحظه‌اى دارد.