مهم‌ترين و شايع‌ترين تومورهاى پوست را مى‌توان به دو گروه يکى از منشاء اپيدرم (بازار سل کارسينوم و اسکواموس سل کارسينوم) و ديگرى از منشاء ملانوسيت‌ها (ملانوم بدخيم) تقسيم‌بندى کرد.

ملانوم بدخيم
ملانوم بدخيم