ويروس HBV مشابه ويروس HIV و HCV از طريق خون و فرآورده‌هاى آن منتقل مى‌شود. در کشورهائى از جهان که ويروس فرابومى (هيرانداميک) است (مانند چين)، انتقال عمودى از مادر به کودک مهم‌ترين شيوهٔ سرايت بيمارى است و پس از آن انتقال افقى بخصوص از کودک به کودک و در بين اعضاء خانواده نقش مهمى دارد. درحالى که در کشورهاى اروپاى غربى و آمريکا انتقال از طريق تماس جنسى مهم‌ترين شيوهٔ سرايت محسوب مى‌شود. تماس اتفاقى با سوزن طبى در کارکنان گروه پزشکي، همودياليز، سوزن مصرفى در معتادان تزريقي، جراحى دندان، دريافت خون و فرآورده‌هاى آن، خالکوبي، طب‌سوزني، حجامت، سوراخ نمودن گوش و بينى و همچنين تماس با مخاط و ترشح‌هاى مخاطى ناقلان HBV ازجمله روش‌هاى ديگر انتقال محسوب مى‌شوند. با اين حال در بيش از ۳۰% بيماران هيچگونه عامل خطر خاصى را نمى‌توان پيدا نمود.