التهاب بافت کبد که در اثر عوامل مختلف ايجاد مى‌شود و يکى از عواملى که موجب التهاب کبد مى‌شود، ويروس‌هاى مختلفى مى‌باشند. که تاکنون ۶ نوع (A,B,C,D,E,G) ويروس هپاتيت شناسائى شده است و راه‌هاى انتقال مختلفى دارند که بسته به نوع ويروس متفاوت مى‌باشد.