ويروس آنفلوانزا از تغييرپذيرترين ويروس‌هاى شناخته شده است. پيدايش ويروسى جديد با ويژگى‌هاى پادگنى متفاوت اجتناب‌ناپذير است. بسته به شدت تغييرهاى پادگنى بدون توجه به جنس، وضعيت بهداشتى و اقتصادي، همهٔ گروه‌هاى سنى نسبت به ويروس جديد حساس خواهند بود. به‌طور قطع مانع از تغييرهاى پادگنى ويروس نمى‌توان شد، ولى شناسايى هرچه سريعتر عامل اپيدمى باعث خواهد گرديد اقدام‌هاى لازم پيشگيرى انجام شود.


با توجه به پهناورى کشور ايران، شناخت سريع عامل اپيدمى درصورتى امکان‌پذير خواهد بود که علاوه بر مرکز ملى آنفلوانزا، مراکز ديگرى حداقل در استان‌ها در موارد بروز اپيدمى اقدام به گردآورى نمونه از بيماران مشکوک و درصورت امکان جداکردن ويروس نمايند و هرچه سريع‌تر نمونه‌ٔ بيمار يا ويروس جداشده را به مرکز ملى آنفلوانزا ارسال دارند تا با تعيين تيپ ويروس شايع با اقدام‌هاى لازم از گسترش بيمارى و خسارات ناشى از آن پيشگيرى به‌ عمل آيد.