مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

هارى يک بيمارى حاد ويروسى است که موجب انسفالوميليت در همهٔ پستانداران خونگرم و انسان مى‌شود. اين بيمارى عفونى از زئونوزهاى مهم و يکى از قديمى‌ترين بيمارى‌هاى ويروسى است. بيمارى‌ هارى به‌طور معمول پس از گزش، از راه بزاق حيوان هار به حيوان ديگر يا انسان منتقل مى‌شود. لوئى‌پاستور در سال ۱۸۸۵ ميلادى براى نخستين‌ بار موفق‌ شد با واکسيناسيون ضدهاري، جان پسربچه‌اى را که توسط يک سگ هار مجروح شده بود، نجات دهد. از آن تاريخ به بعد واکسن‌هاى ضدهارى جديدى کشف شد، ولى هنوز واکسيناسيون و در مواردى سروواکسيناسيون ضدهارى تنها راه نجات اشخاص هارگزيده مى‌باشد.


در صورت ظهور علايم بيمارى هاري، درمان امکان ندارد و مرگ اين بيماران حتمى است. همه‌ساله در نقاط مختلف دنيا ميليون‌ها انسان که در اثر گزش حيوان‌ها در خطر ابتلاء به بيمارى‌ هارى هستند، عليه بيمارى‌ هارى واکسينه مى‌شوند و موارد هارى حيواني، بخصوص در بين حيوان‌هاى وحشى در بعضى نقاط جهان رو به فزونى است.