تشخيص به موقع بيمارى و توجه به تصوير هزار چهرهٔ آن. همچنين آزمون‌هاى سرولوژى کلاسيک STA، 2ME و رايت کومبس رايت و ELISA براى تشخيص مفيد هستند.

مبارزه با مخازن و منابع عفونت

مبارزه با منابع عفونت بروسلا موجب کاهش بيمارى در انسان مى‌شود. در دامدارى‌ها و سلاخى‌ها، شستشوى کافى دست‌ها و شستشو و ضدعفونى کردن لباس‌هاى مخصوص کار و رعايت اصول بهداشتى ضرورى است.


بروسلاها به مدت چهار ماه در ادرار و ترشح‌هاى دامى در محيط مرطوب دامدارى‌ها زنده باقى مى‌ماند. بنابر اين، ضدعفونى کردن اصطبل‌ها از اصول مبارزه با بيمارى است. درمورد شير دام‌هاى آلوده بويژه دام‌هائى که دچار ماستيت هستند، پاستوريزه کردن شير کافى خواهد بود و تمامى محصولات لبنى بايد از شير پاستوريزه تهيه شود. از اصول ديگر، تشخيص دام‌هاى آلوده و آزمون سرولوژى و روانه‌کردن آنها به کشتارگاه مى‌باشد و در عوض گرفتن گاوهاى آلوده، بايد به‌دامدار گاو سالم تحويل داد و اگرچه کارى پُرهزينه مى‌باشد، ولى بسيار مفيد است.

جدول مدت زمان بقاى بروسلاآبورتوس در شرايط و محيط‌هاى مختلف طبيعى

محيط درجه حرارت / شرايط محيط قابليت زندگي
آب، درياچه ۳۷ درجه سانتى‌گراد ۵/۷ = pH يک روز >
آب، درياچه ۸ درجه سانتى‌گراد ۵/۶ = pH ۵۷ روز <
خاک پائيز، رطوبت ۹۰% ۴۸ تا ۷۳ روز
کود تابستان يک روز
کود زمستان ۵۳ روز
کود مايع تابستان ۱۰۸ روز
کود مايع زمستان ۱۷۴ روز
مواد زائد حيواني تانک ۷ هفته
مواد زائد حيواني تانک ۱۲ درجه سانتى‌گراد ۸ ماه <
پشم انبار ۱۱۰روز


قرنطينه‌هاى دامى از اصول ديگر ريشه‌کنى بروسلوز مى‌باشد. در گوسفندان و بز مبارزه با بروسلوز مشکل‌تر از گاو است. چون حمل‌ونقل گوسفندان آسان‌تر است و با تغيير فصل، دامداران دام‌هاى خود را از منطقه‌اى به منطقه ديگر مى‌برند و وضعيت و نظم دام‌هاى واکسينه و ايمن بهم مى‌خورد و درنتيجه کنترل مبارزه با بيمارى بروسلوز مشکل‌تر مى‌شود. آموزش مردم درمورد تب مالت در صداوسيما و روزنامه‌ها و نصب اطلاعيه‌هاى مناسب در ميادين شهرها و مراکز بهداشتى از اصول ديگر مبارزه با بروسلوز مى‌باشد.

دستورهاى بهداشتى ديگر در کنترل تب مالت

- خريد پنير تازه تهيه‌شده و نگهدارى آنها حداقل دو ماه در آب‌نمک.


- خوددارى از تهيه پنير و خامه از شير حيوان‌هاى آلوده


- ممانعت از ورود دام‌هاى تازه خريدارى‌شده به داخل گلهٔ سالم قبل از اطمينان از ايمنى آنها


- ضدعفونى کردن پوست دام در دباغى‌ها و سپس انجام عمل دباغى روى پوست


- مايه‌کوبى عمومى دام‌ها:

مايه‌کوبى عمومى درمورد گاوها حدود هفت سال ايمنى به‌همراه دارد. با واکسيناسيون دام‌ها، آلودگى دام‌ها به تدريج از بين خواهد رفت و بدين ترتيب منشاء اصلى بيمارى براى انسان ريشه‌کن خواهد شد. مايه‌کوبى عليه تب مالت در انسان از چند دهه قبل در فرانسه، شوروى سابق و چين انجام مى‌شود. واکسن تزريقى واکسن زنده و ضعيف‌شده بروسلا آبورتوس سويه 19-BA يا 104M مى‌باشد (در گروه پرخطر). ايمنى ايجادشده زياد مطمئن نيست و مدت آن کوتاه مى‌باشد. بنابر اين واکسن تب مالت در ايران و خيلى از کشورها در انسان انجام نمى‌شود. واکسن دامى (گاو) سويه ۱۹ است. اين واکسن در هر دوز ۶۰،۰۰۰ تا ۸۰،۰۰۰ ميليون باکترى زندهٔ ضعيف ‌شده دارد. حمل‌ونقل اين واکسن ساده است (در حرارت ۴ تا ۷ درجه سانتى‌گراد يک‌سال قابل استفاده است).


برنامهٔ زير درمورد پيشگيرى و ريشه‌کنى قطعى بروسلوز باوجود مشکل‌هاى اقتصادى فراوان، نتيجهٔ محکم و قطعى دارد:


- ارسال اجبارى شير تمام دامدارى‌ها به کارخانه‌هاى شير پاستوريزه و تهيهٔ مواد لبنى فقط پاستوريزه


- مايع‌کوبى اجبارى دام‌هاى سالم و جستجوى دام بيمار و ذبح بهداشتى آن و جايگزينى آن با دام سالم و ضدعفونى و بهداشتى کردن اصطبل‌ها و قرنطينه‌هاى دامي


- بيماريابى و درمان صحيح و کامل آنها و جستجوى روش‌هاى درمانى مؤثرتر، کم‌هزينه‌تر و کوتاه‌مدت‌تر