آن دسته از بيمارى‌هاى شايع کشور که داراى ناقل يا مخزن جانورى (انسان و يا حيوان و يا ساير موجودات زنده) هستند و انتشار اين بيمارى‌ها مستلزم وجود اين مخازن يا ناقل‌ها مى‌باشد. مانند: مالاريا، سيشمانيا، تب مالت، هارى.