پيشگيرى ثانويه

درمان زودرس با اريترومايسين، نه‌تنها باعث کاهش شدت علايم بالينى مى‌شود بلکه دورهٔ قابليت سرايت را نيز کوتاه مى‌نمايد، ولى درصورتى که اين دارو يا ساير داروهاى مؤثر، در مرحلهٔ پيشرفته‌ترى تجويز گردد، فقط از طول دورهٔ مسرى بودن بيمارى خواهد کاست و تأثيرى بر شدت علايم، اعمال نخواهد کرد و بنابراين، توصيه مى‌شود داروهاى مؤثر به‌طور زودرس، مورد استفاده قرار گيرد. البته با توجه به اينکه احتمال بروز عوارض و داغ‌هاى (Sequelae) دائمى بيمارى در شيرخواران، بيش از هر گروه سنى ديگرى است، توصيه شده است شيرخواران کمتر از يک‌ساله مبتلا به اين بيمارى را در بيمارستان بسترى نمائيم.


افراد مبتلا به سياه‌سرفه، بايد ازنظر تنفسي، از کودکان کم‌سن و شيرخواران جداسازى شوند (ايزولاسيون تنفسي) و اين روند تا حداقل پنج روز پس از شروع درمان چهارده روزه با پادزيست‌هاى مؤثر، ادامه يابد و طى اين مدت، ترشح‌هاى حلق و بينى آنان ضدعفونى شده و مورد پاکسازى نهايى قرار گيرد.


تماس‌يافتگان خانوادگى کمتر از هفت‌ساله‌اى که به‌طور ناقصى واکسينه شده‌اند، لازم است به‌مدت چهارده‌روز از حضور در مدرسه، مهدکودک و ساير اجتماع‌هاى عمومى منع شوند، مگر تحت شرايطى که هم بيماران و هم تماس يافتگان با آنها حداقل پنج روز از دورهٔ ۱۴ روزهٔ مصرف پادزيست‌هاى مؤثر را پشت‌سر گذاشته باشند.

پيشگيرى ثالثيه

درصورت بروز عوارض خطيرى نظير خونريزى داخل جمجمه و عوارض مشابه آن بايد با مداخلهٔ جراحي، داغ‌هاى احتمالى بعدى را به حداقل رساند.

ساير اقدام‌هاى کنترلى

اقدام‌هايى که طى طغيان‌ها، همه‌گيرى‌ها و پاندمى‌هاى بيمارى بايد انجام داد: از آنجا که کودکان و شيرخواران، آسيب‌پذيرترين گروه‌هاى سنى جامعه را تشکيل مى‌دهند، طى همه‌گيرى‌ها و طغيان‌هاى بيمارى لازم است بخش‌هاى بيمارى‌هاى کودکان، و آزمايشگاه‌هاى مرتبط، آمادگى لازم را داشته باشند و داروهاى مؤثر بر بردتلا نظير اريترومايسين نيز به اشکال مختلف، در دسترس باشد. همچنين توصيه شده است طى اين دوره، سن شروع واکسيناسيون شيرخواران را به ۴ تا ۶ هفتگى بعد از تولد کاهش داده، نوبت‌هاى دوم و سوم واکسن نيز به‌فاصلهٔ يک ماه بعد تزريق شود.


اقدام‌هايى که طى بروز حوادث و سوانحى نظير سيل، زلزله، آتشفشان، جنگ و امثال آن بايد انجام داد: درصورت بروز همه‌گيري، همان اقدام‌هاى حين همه‌گيري، قابل توصيه است.