مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

اوريون، يکى از بيمارى‌هاى ويروسى مسرى است که به‌طور کلى در کودکان و بزرگسالان جوان عارض مى‌شود و باعث گرفتارى سيستميک مى‌گردد و گرچه تورم غدد بناگوشي، جزء يافته‌هاى اختصاصى بيمارى به‌شمار مى‌رود، ولى از طيف وسيعى برخوردار بوده از عفونت بدون علايم باليني، تا گرفتارى شديد چندين سيستم، وسعت دارد. اين بيماري، همچنان جزو علل عقيمى انسان طبقه‌بندى مى‌شود.


به‌طور کلى کنترل بيمارى به دلايل زير مشکل است:


۱. بيمارى قبل از تشخيص، آلوده‌کننده است.

۲. دوره نهفتگى بيماري، طولانى و متغير است.

۳. بروز موارد تحت باليني، قابل توجه است و به‌نظر مى‌رسد مسؤول بقاى چرخه عفونت باشد.