آن‌دسته از بيمارى‌هاى شايعى که مى‌توان از انتشار و يا ابتلا به اين بيمارى‌ها ازطريق انجام واکسيناسيون صحيح و به‌موقع جلوگيرى کرد.