ويروس نقص ايمنى انسانى (HIV) از گروه رتروويروس‌ها است و داراى ۲ سروتايپ ۱ و ۲ مى‌باشد. HIV-I شايع‌ترين عامل عفونت ناشياز ويروس در سطح جهان به‌شمار مى‌رود و داراى چندين ساب‌تايپ با انتشار جغرافيايى متفاوتى است.