مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

سوزاک، يکى از بيمارى‌هاى مقاربتى شايع است که در مردان، باعث اورتريت قدامى و در زنان، موجب اورتريت و آندوسرويسيت مى‌گردد. مطالعه‌هاى اپيدميولوژى اخير، حاکى از ارتباط جالب توجه، عفونت گونوکوکى و عفونت ناشى از ويروس عامل ايدز بوده است، به‌طورى که زنان روسپى مبتلا به سوزاک، نسبت به HIV حساستر بوده‌اند.


- نکات لازم:

هرچند هدف انسان از ازدواج بموقع، بسيار والاتر از آن است که قابل بحث باشد، ولى بدون شک، يکى از فوايد آن ايمنى درمقابل لغزش‌ها و ابتلا به گونوره است.