آن دسته از بيمارى‌هايى که دراثر تماس جنسى نامناسب و يا تماس‌هاى جنسى با افراد بيمار منتقل مى‌شود و انتشار مى‌يابد. مانند: ايدز، سيفليس و سوزاک.