مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

آميبياز عفونتى است که در نتيجهٔ انتقال نوعى آميب، از جنس آنتامبا از زيرشاخه سارکودينا (Sarcodina) به انسان بوجود مى‌آيد. با توجه به اينکه اين آميب قدرت تهاجم به بافت‌ها و تخريب آنها را دارد، نام علمى آنتامبا هيستوليتيکا* را براى آن برگزيده‌اند. (Entamoeba histolytica)


اين آميب در روده بزررگ انسان بسر مى‌برد و از راه تقسيم دوتائى ساده تکثير مى‌نمايد؛ در بيشتر موارد بدون علامت است و گاهى نيز نشانه‌هاى حاد بيمارى را بروز مى‌دهد.


بى‌شک آميبياز از زمان‌هاى قديم وجود داشته است و بسيارى از همه‌گيرى‌هاى اسهال که در زمان بقراط گزارش شده است، به‌احتمال زياد منشاء آميبى داشته‌اند. گرچه با استفاده از شرح علايم بالينى که از قرن هفدهم باقى مانده است، مى‌توان وجود آميبياز را به‌طور به‌نسبت دقيق مشخص کرد، اما اين آميب براى اولين‌بار در سال ۱۸۷۵ توسط شخصى به‌نام لوش (Losch) در سنت‌پترزبورگ، از بيمارى که مبتلا به اسهال خونى بود، جدا شد و در سال ۱۹۰۳ توسط شائودين (Schaudinn) نام‌گذارى گرديد.