حدود نيمى از مبتلايان به کارسينوم پستان يا ريه در جريان بيمارى خود دچار افيوژن مى‌شوند و ۲۵% از کل افيوژن‌ها از سرطان ناشى مى‌شوند. حدود ۱۰% از افيوژن‌هاى بدخيم از مزوتليوم پلور ناشى مى‌شوند و ساير موارد، ثانويه به تومورهاى متاستاتيک هستند. حدود نيمى از افيوژن‌هاى دوطرفه‌اى که اندازهٔ قلب در آنها طبيعى است از سرطان ناشى مى‌شوند و تقريباً در تمامى موارد بدون استثناء با متاستازهاى کبدى همراه هستند.


روش‌هاى متعددى در درمان افيوژن بدخيم پلور به‌کار گرفته مى‌شود. هدف از درمان در اکثر موارد، اتساع کامل ريه و به‌هم رسيدن پلور جدارى و احشائى است تا افيوژن عود نکند. شايع‌ترين رژيمى که مورد استفاده قرار دارد درناژ با لولهٔ بسته به‌مدت ۴ تا ۷ روز است که ممکن است با يا بدون تزريق يک مادهٔ اسکلروزان به داخل فضاى پلور نظير تتراسايکلين انجام شود.