شايع‌ترين علل تجمع خون در فضاى پلور، تروما، انفارکتوس ريوي، نئوپلاسم‌ها يا سل هستند. هم‌چنين هموتوراکس ممکن است از عوارض اعمال جراحى يا تشخيصى باشد.


درمان هموتوراکس، درناژ با لولهٔ بسته است، تا خون را قبل از آنکه لخته شود تخليه کند.