ديورتيکول مکل و ديگر ديورتيکول‌هاى مادرزادى رودهٔ باريک در مباحث شرح داده شده‌اند.


ديورتيکول‌هاى ژژونوم کيسه‌هاى دهانه گشادى هستند که قطر آنها ۲۵-۱ سانتى‌متر است. بيشتر آنها حاوى تمام لايه‌هاى ديوارهٔ روده هستند (ديورتيکول‌هاى واقعي)، ولى بعضى از آنها از مخاط و زيرمخاطى تشکيل شده‌اند که از درون لايهٔ ضخيم‌شدهٔ عضلانى بيرون زده‌اند (ديورتيکول‌هاى کاذب). فراوانى اين ديورتيکول‌ها از رباط تريتز به‌سمت دريچهٔ ايلئوسکال کاهش مى‌يابد. بيشتر بيماران نشانه‌دار، بالاى ۶۰ سال هستند.


انسداد کاذب روده از مشکلات شايع همراه اين اختلال است، هم‌چنين وجود يک اختلال حرکتى زمينه‌اى مانند ميوپاتى احشائى خانوادگى يا اسکلروز سيستميک پيش‌رونده را منعکس مى‌کند.