- ممکن است تظاهرات بالينى وجود نداشته باشند.

- تورم، درد، اريتم، گرمي، احساس ناراحتي، حساسيت عضلات خلف ساق به لمس و مثبت بودن علامت هومان.

- تب، تاکى‌کاردي، و افزايش ESR.

- آمبولى ريوي، معمولاً بدون علامت و نشانه‌ در ساق.