ميزان بروز ترومبوز سياهرگ‌هاى عمقى پس از عمل و آمبولى ريه را مى‌توان با به‌کاربردن روش‌هاى پيشگيرى مناسب کم کرد. با اين وجود، آمبولى ريه شايع‌ترين علت قابل پيشگيرى مرگ پس از جراحى‌هاى بزرگ است. بيماران داراى عوامل زمينه‌اى گروه در معرض خطرى هستند که معيارهاى پيشگيرى زير را بايد در آنان در نظر داشت.

اقدامات فيزيکى براى کاهش استاز وريدى

تمرينات فعال ساق (فلکسيون عضلهٔ چهار سر و کف پائي). بالابردن ساق و پوشيدن جوراب‌هاى کشي. شروع زودهنگام حرکت پس از عمل جراحى و پرهيز از بى‌حرکتى درازمدت، هيدراتاسيون کافى پس از جراحي، فشردن متناوب ساق با پوتين يا پوشش پنوماتيک و استفاده از مانورهاى موتريزهٔ پا بالا نگه‌داشتن پاها از بستر به اندازهٔ ۲۰-۱۵ درجه

درمان ضدانعقادى

آزمايش‌هاى کنترل‌شده نشان مى‌دهند که مصرف پيشگيرى‌کنندهٔ داروهاى ضدانعقادى در بيماران پرخطر، به‌نحو قابل توجهى از ميزان بروز ترومبوز سياهرگ‌هاى عمقى و ترومبوآمبولى ريوى در دورهٔ پس از عمل مى‌کاهد. در مورد عوامل داروئى زير تحقيق شده است:

جدول عوامل خطرزاى بروز ترومبوز وريدى

سرطان
مصرف قرص‌هاى ضدباردارى
اعمال جراحى روى لگن يا مفصل ران
ويسکوزيتهٔ بالاى خون (پلى‌سيتمى)
چاقى
واريس‌وريدى
انسداد بازگشت وريدى
عدم تحرک
زايمان يا حاملگى
سابقهٔ قبلى ترومبوز وريدهاى عمقى
سن بالا (بيش از ۶۰ سال)
عمل‌هاى جراحى پيچيده يا طولانى


۱. سرکوب‌کننده‌هاى پروترومبين

۲. سرکوب‌کننده‌هاى عملکرد پلاکت‌ها

۳. هپارين