درمان داروئى

يک لولهٔ Enald بزرگ (32F) بايد قرار داده و محتويات معده تخليه شود و تا زمان تميز شدن شستشو انجام شود. بعد از کاهش فشار داخل معده، بايد يک لوله کوچکتر قرار داده شده و تا چند روز به يک ساکشن متصل شود تا ادم و اسپاسم پيلور برطرف شود و ساختمان عضلانى معده تون طبيعى خود را به‌دست آورد. در اين مرحله بايد يک تست Saline Load به‌عنوان پايه جهت مقايسه‌هاى بعدى انجام شود.


بعد از تخليهٔ معده به‌مدت ۷۲-۴۸ ساعت، تست Saline Load بايد تکرار شود. اگر بهبودى چشمگير حاصل شده باشد، لوله را بايد خارج کرد و رژيم مايعات را آغاز نمود.

درمان جراحى

اگر آسپيراسيون معده به‌مدت ۷-۵ روز موجب برطرف شدن انسداد نشد بايد درمان جراحى صورت بگيرد. برطرف نشدن کامل انسداد (مثلاً بيمار تنها قادر به مصرف مايعات است) يا عود انسداد، انديکاسيون عمل جراحى دارد.


درمان جراحى شامل يک واگوتومى تنه‌اى يا سلول جدارى و درناژ است.