نشانه‌ها و علائم

اکثر بيماران دچار انسداد سابقهٔ طولانى‌مدت زخم پپتيک علامت‌دار دارند و تا ۳۰% بيماران درگذشته تحت درمان پرفوراسيون يا انسداد قرار گرفته‌اند. بيمار به‌تدريج دچار افزايش درد در طول هفته‌ها تا ماه‌ها مى‌شود که همراه با شروع تدريجى بى‌اشتهائي، استفراغ و عدم تخفيف درد پس از مصرف آنتى‌اسيد است. استفراغ حاوى غذاى خورده‌شده طى چندين ساعت قبل است و عدم وجود صفرا نشان‌دهندهٔ محل انسداد است. در صورت مراجعهٔ ديررس بيمار، کاهش وزن شديد ايجاد مى‌شود.


ممکن است در زمان معاينهٔ پزشکي، علائم دهيدراتاسيون و سوءتغذيه بارز باشد اما هميشه وجود ندارد. در اثر احتباس محتويات معده، در سمع صداى برهم خوردن مايع Succusion Splash شنيده مى‌شود.

يافته‌هاى آزمايشگاهى

کم‌خونى در ۲۵% بيماران وجود دارد. استفراغ طولانى‌مدت منجر به يک نوع منحصر به‌فرد آلکالوز متابوليک همراه با دهيدراتاسيون مى‌شود. اندازه‌گيرى الکتروليت‌هاى سرم بيانگر هيپوکلرمي، هيپوکالمي، هيپوناترمى و افزايش بى‌کربنات است. GFR ممکن است افت کند و موجب ازوتمى پره‌رنال شود. درمان شامل جايگزينى آب و نمک است تا زمانى‌که يک جريان ادرارى رضايت‌بخش برقرار شود.

تست Saline Load

اين روش، يک راه ساده جهت ارزيابى شدت انسداد پيلور است.


از طريق لولهٔ نازوگاستريک، ۷۰۰ ميلى‌ليتر سالين نرمال (در دماى اتاق) در عرض ۵-۳ دقيقه انفوزيون مى‌شود و سپس لوله را کلامپ مى‌کنيم. سى‌ دقيقه بعد، معده را تخليه مى‌کنيم و حجم باقى‌ماندهٔ سالين را ثبت مى‌کنيم. برگشت بيش از ۳۵۰ ميلى‌ليتر مطرح‌کنندهٔ انسداد است. قابل توجه است که نتايج تست Saline Load، پيشگوکننده ميزان تحمل غذاى جامد توسط معده نمى‌باشد. ميزان تخليهٔ غذاى جامد را مى‌توان با استفاده از کبد جوجهٔ نشاندار شده با TC 99m اندازه‌گيرى کرد.

بررسى‌هاى تصويربردارى

قبل از تخليهٔ معده نبايد اقدام به عکسبردارى سريال دستگاه گوارش فوقانى نمود زيرا رقيق‌شدن باريم در ترشحات احتباس يافته، کيفيت عکس را کاهش مى‌دهد.

اندوسکوپى

جهت بررسى وجود يک نئوپلاسم انسدادى انجام گاستروسکوپى ضرورى است.