چرخه‌هاى التهاب و ترميم زخم پپتيک مى‌تواند با ايجاد ادم، اسپاسم عضلانى و اسکار، به انسداد محل اتصال معده به دئودنوم منجر شود. بسته به شدت دو عامل اول، انسداد ممکن است با درمان داروئى برگشت‌پذير باشد. انسداد اغلب در اثر زخم دئودنوم ايجاد مى‌شود و از خونريزى يا پرفوراسيون شيوع کمترى دارد. زخم‌هاى معده نادرى که موجب انسداد مى‌شوند در نزديکى پيلور قرار دارند.

پيش‌آگهى

حدود دوسوم بيماران دچار انسداد حاد به درمان داروئى به‌خوبى پاسخ نمى‌دهند و براى برطرف کردن انسداد به عمل جراحى نياز پيدا مى‌کنند.