اين ضايعهٔ ناشايع اغلب همراه با زخم‌هاى کوچک پره‌پيلوريک معده ديده مى‌شود. حملات استفراغ و درد شکمى مشابه زخم پپتيک وجود دارد. در راديوگرافى پرولاپس چين‌هاى آنتر به‌‌داخل دئودنوم ديده مى‌شود. بايد به فکر زخم معده يا دئودنوم به‌عنوان بيمارى زمينه‌اى بود.


اغلب نياز به انجام آنترکتومى به‌همراه آناستوموز بيلروت I وجود دارد. به‌طور کلي، درمان نگهدارنده کافى است.