- درد اپى‌گاستر که با مصرف غذا يا آنتى‌اسيد برطرف مى‌شود.


- تندرنس اپى‌گاستر


- ترشح طبيعى يا افزايش‌يافتهٔ اسيد معده


- علائم اولسر در راديوگرافى‌هاى فوقانى دستگاه گوارش يا اندوسکوپى


- شواهد عفونت هليوباکترپيلورى