مهار ترميم زخم

مهار ترميم زخم، يکى از عوارض عفونت است، و مکانيسم آن معمولاً تحريک اينترکولين - ۱ توسط باکترى مى‌باشد که به‌ نوبهٔ خود باعث تحريک پروتئوليز، به‌خصوص توليد کلاژناز، مى‌گردد.

سرکوب ايمنى و عفونت جديد

علت اينکه عفونت باعث تضعيف سيستم ايمنى مى‌شود کاملاً روشن نيست.

فيستول و سينوس

فييستول‌ها و سينوس‌ها معمولاً هنگامى ايجاد مى‌شوند که آبسه‌هاى شکمى مجاور روده، به پوست سرباز کنند. به‌خصوص اکتينومايکوز، به‌دنبال اعمال جراحى کيست‌هاى عفونى ريه، ديورتيکوليت، يا آپانديسيت، در گردن، سينه، و قسمت تحتانى شکم ايجاد سينوس مزمن مى‌کند. اگر تشکيل سينوس به‌همراه نکروز بافت باشد که عروق خونى اصلى را تخريب مى‌نمايد، ممکن است خونريزى شديد رخ دهد. اين مسئله بيشتر از همه در بافت‌هاى اشعه ديده در زخم‌هاى ترميم نيافته گردن و زخم‌هاى عفونى کشاله‌ ران بعد از جراحى عروق مشکل‌ساز مى‌باشد.


برخى از فيستول‌هاى روده، در محل بخيه‌هائى که بد زده شده يا دچار نکروز گشته‌اند، ايجاد مى‌شوند. برخى ديگر نيز به‌علت آبسه‌هائى که در نهايت هم به روده و هم به پوست سرباز مى‌کنند، رخ مى‌دهند.