اگرچه به‌طور روتين، تومورها به دو دستهٔ خوش‌خيم و بدخيم تقسيم مى‌شوند ولى از جهتى مى‌توان تمام تومورهاى مغزى را بدخيم در نظر گرفت چون اگر درمان نشوند، مى‌توانند منجر به مرگ شوند.


هرساله حدود ۳۵۰۰۰ تومور داخل جمجمه‌اى جديد تشخيص داده مى‌شود که نيمى از آنها مربوط به متاستازهاى خارج CNS هستند.


در بالغين ۷۰ درصد تومورهاى اوليهٔ مغزى از منطقهٔ فوقانى چادرينهٔ مخچه منشاء مى‌گيرند و سوپراتنتوريال هستند و ۳۰ درصد موارد، اينفراتنتوريال مى‌باشند (يعنى از حفرهٔ خلفى منشاء مى‌گيرند) ولى در کودکان، تومورهاى اينفراتنتوريال شايع‌تر هستند.


مننژيوم‌ها و تومورهاى غلاف اعصاب، در خانم‌‌ها شايع‌تر از آقايان هستند. اغلب تومورهاى گليال به‌خصوص مدولوبلاستوم‌ها در آقايان شايع‌تر هستند و تومورهاى پينه‌آل تقريباً به‌طور انحصارى در مردان جوان مشاهده مى‌شوند. بقيهٔ تومورهاى اوليهٔ CNS در هر جنس به مقدار مساوى مشاهده مى‌شوند.