به‌دليل عوارض شديد ناشى از جراحى تومورهاى ساقه مغز (که شامل مغز مياني، پل مغزى و تالاموس مى‌باشد) و تومورهاى ناحيهٔ پينه‌آل، اين تومورها به بهترين وجه با شانت CSF در صورت وجود هيدروسفالى درمان مى‌شوند که به‌دنبال شانت‌گذاري، رادياسيون هم انجام مى‌شود.


تومورهاى متاستاتيک توسط رادياسيون به کل مغز بايد درمان گردند چون حدود ۷۰درصد موارد اين تومورها متعدد هستند. ضايعات منفرد و متاستازهاى مقاوم به رادياسيون بايد در صورت امکان با جراحى خارج گردند و سپس رادياسيون کل بدن براى فرد انجام گيرد. کورتيکواستروئيدها با کاهش ادم اطراف تومور اوليه يا متاستاتيک مى‌توانند در بهبود علائم مؤثر باشند. تجويز کورتيکواستروئيدها قبل از عمل جراحى مى‌تواند منجر به کاهش عوارض جراحى شود.