فتق‌ نافى در بزرگسالان مدت‌ها پس از بسته‌شدن حلقهٔ نافى رخ مى‌دهد و ناشى از تحليل‌رفتن تدريجى بافت جوشگاهى است که حلقه را مى‌بندد. اين فتق در زنان شايع‌تر از مردان است.


عوامل زمينه‌ساز شامل ۱. حاملگى‌هاى متعدد با زايمان طولاني، ۲. آسيت، ۳. چاقي، و ۴. تومورهاى بزرگ درون شکمى هستند.

يافته‌هاى بالينى

در بزرگسالان، فتق نافى معمولاً مانند کودکان خودبه‌خود بسته نمى‌شود، ولى در عوض اندازهٔ آنها به‌صورت مداوم افزايش مى‌يابد. کيسهٔ فتق ممکن است داراى لوکولاسيون‌هاى متعدد باشد. فتق‌هاى نافى معمولاً حاوى امنتوم هستند، ولى رودهٔ کوچک و بزرگ نيز ممکن است وجود داشته باشند. اغلب ترميم اورژانس لازم است، چرا که گردن کيسه معمولاً در قياس با اندازهٔ تودهٔ فتق کاملاً کوچک و استرانگولاسيون شايع است.


فتق‌هاى نافى با حلقه‌هاى سفت اغلب با درد تيز در هنگام سرفه‌کردن يا زورزدن همراه هستند. فتق‌هاى نافى بسيار بزرگ بيشتر باعث ايجاد احساس کشيدگى يا درد مبهم مى‌شوند.

درمان

فتق نافى در بزرگسالان را بايد براى جلوگيرى از گيرافتادن و استرانگولاسيون سريعاً ترميم کرد. فرورفتگى ناف را در صورت امکان بايد حفظ کرد و فاسيا را با بخيهٔ غيرقابل جذب نزديک نمود. بستن عرضى نقص آپونوروزى منجر به ترميم قوى‌ترى مى‌شود. نقايص فتق نافى بزرگ را که نتوان بدون کشش بيش از حد بست مى‌توان با قراردادن يک تورى مارلکس بست.


وجود سيروز و آسيت نبايد باعث عدم ترميم فتق نافى شود، چرا که گيرافتادن، استرانگولاسيون و پارگى به‌خصوص در بيماران دچار اين اختلالات خطرناک‌تر هستند.

پيش‌آگهى

عواملى که ممکن است منجر به ميزان بالاى عوارض و مرگ پس از ترميم جراحى شوند شامل اندازهٔ بزرگ فتق، سن بالا يا معلوليت بيمار، و وجود بيمارى مرتبط درون‌شکمى هستند. در افراد سالم، ترميم جراحى نقايص نافى نتايجى خوب با ميزان عود پائين دارد.