نقايص مادرزادى

نقايص مادرزادى ديوارهٔ شکم عمدتاً شامل فتق‌ها، ضايعات اوراکوس و ناف هستند. اختلالات مهم اوراکوس و ناف را در بحث جراحى اطفال دبنال نمائيد.

تروما

هماتوم غلاف رکتوس

اين اختلال، اختلالى نادر ولى مهم است که ممکن است به‌دنبال تروماى خفيف به ديوارهٔ شکم يا در اثر اختلالات انعقادي، ديسکرازى خوني، يا بيمارى‌هاى دژنراتيو عروقى رخ دهد.


درد شکم، معمولاً در يک‌چهارم تحتانى راست، جزء علائم اوليه است. اين درد ممکن است ناگهانى و از ابتدا شديد يا به‌تدريج پيشرونده باشد. کليد تشخيص معاينهٔ فيزيکى است. لمس دقيق توده‌اى دچار درد برنده را در ديوارهٔ شکم نشان مى‌دهد. اگر بيمار با بلند کردن سر يا بدن، عضلات رکتوس خود را سفت کند، حساسيت توده به لمس بيشتر و خود توده در لمس آشکارتر مى‌شود، برخلاف توده يا حساسيت به لمس داخل شکم که با انقباض عضلات رکتوس ناپديد مى‌شود (علامت فادرگيل، Fathergill). به‌علاوه، ممکن است تغييررنگ يا اکيموز واضح وجود داشته باشد. اگر علائم فيزيکى مشخص نباشند، سونوگرافى يا CT مى‌توانند هماتوم را در ديوارهٔ شکم نشان دهند.


معمولاً، اين حالت را مى‌توان بدون جراحى درمان کرد. ناراحتى و درد حاد بايد ظرف ۳-۲ روز ناپديد شوند، گرچه تودهٔ باقى‌مانده ممکن است براى چند هفته تداوم داشته باشد. اگر درد شديد باشد، يک انتخاب قابل قبول، تخليهٔ لخته و کنترل خونريزى است.

درد ديوارهٔ شکم

به‌ دام‌افتادن يک عصب در بخيه‌اى غيرقابل جذب ممکن است باعث درد مداوم در محل برش جراحى شود که گاه کاملاً شديد است. هيپراستزى پوست روى درماتوم درگير ممکن است سرنخى براى يافتن علت باشد.


در تمام موارد درد اپى‌گاستريک در ديوارهٔ شکم، جست‌وجوى دقيق به‌دنبال يک فتق کوچک اپى‌گاستريک - چنانکه ذکر شد - ضرورى است.

تومورهاى ديوارهٔ شکم

بيشتر تومورهاى بدخيم ديوارهٔ شکم متاستاتيک هستند، متاستازها ممکن است با تهاجم مستقيم از ضايعات درون شکم يا در اثر انتشار عروقى ظاهر شوند. بروز ناگهانى يک ندول حساس در هر جاى ديوارهٔ شکم که واضحاً فتق نباشد، بايد شک به يک سرطان نهفته را برانگيزد، که ريه و پانکراس محل‌هاى اوليهٔ محتمل‌تر سرطان هستند.