- عصبى بودن، کاهش وزن با وجود افزايش اشتها، عدم تحمل گرما، افزايش تعريق، ضعف و خستگى عضلاني، افزايش دفعات اجابت مزاج، پلى‌اورى (پُرادراري)، نامنظم شدن سيکل‌هاى قاعدگي، ناباروري.


- گواتر، تاکيکاردي، فيبريلاسيون دهليزي، پوست گرم و مرطوب، ارتعاش و بروئى بر روى تيروئيد، سوفل ناشى از عبور جريان خون از قلب ژنيکوماستي.


- نشانه‌هاى چشمي: خيرگى چشم‌ها، کندى حرکت پلک‌ها (Lid lag)، اگزوفتالمى (بيرون‌زدگى کرهٔ چشم)


- فقدان يا پائين بودن سطح TSH، افزايش TSI (ايمونوگلبولين محرک تيروئيد)، افزايش ميزان جذب يد و T3 و T4، غيرطبيعى بودن تست سرکوب T3