نشانه‌ها و علائم

يافته‌هاى بالينى يا مربوط به هيپرتيروئيدى و يا مربوط به بيمارى زمينه‌اى هستند (جدول - يافته‌هاى بالينى در تيروتوکسيکوز).

جدول يافته‌هاى بالينى در تيروتوکسيکوز

تظاهرات بالينى درصد تظاهرات بالينى درصد
تاکيکاردى ۱۰۰ ضعف ۷۰
گواتر ۹۸ افزايش اشتها ۶۵
عصبى بودن ۹۹ شکايات چشمى ۴۵
تغييرات پوستى ۹۷ تورم اندام تحتانى ۳۵
ترمور ۹۷ افزايش اجابت مزاج (بدون اسهال) ۳۳
افزايش تعريق ۹۱ اسهال ۲۳
افزايش حساسيت به گرما ۸۹ فيبريلاسيون دهليزى ۱۰
طپش قلب ۸۹ اسپلنومگالى ۱۰
خستگى ۸۸ ژنيکوماستى ۱۰
کاهش وزن ۸۵ بى‌اشتهائى ۹
بروئى بر روى تيروئيد ۷۷ تغييرات کف دست ۸
تنگى نفس ۷۵ يبوست ۴
نشانه‌هاى چشمى ۷۱ افزايش وزن ۲


در بيمارى گريوز، ممکن است نشانه‌هائى نظير اگزوفتالمي، ميگزادم پره‌تيبيال، يا پيسى (Vitiligo) يافت شوند که ممکن است عملاً هيچ‌گاه در گواتر سمى مولتى‌ندولر يا گواتر سمى با ندول منفرد ديده نشود. زمان رفلکس آشيل در هيپرتيروئيدى کوتاه و در هيپوتيروئيدى طولانى مى‌شود. در بيمارى که در آستانهٔ طوفان تيروئيدى قرار دارد، علايم و نشانه‌هاى هيپرتيروئيدى تشديد مى‌شوند و ممکن است بيمار دچار هيپرپيرکسي، تاکيکاردي، نارسائى قلبي، تحريک عصبى - عضلاني، دليريوم و زردى نيز بشود.

يافته‌هاى آزمايشگاهى

تست‌هاى آزمايشگاهى بيانگر سرکوب TSH و افزايش T4 ،T3 آزاد و RIA خواهند بود. تاريخچهٔ داروئى نى مهم است چون بعضى از داروهاى حاوى يد ارگانيک بر بعضى از تست‌هاى عملکرد تيروئيد تأثير مى‌گذارند و مصرف بيش از حد يد ممکن است باعث هيپو يا هيپرتيروئيدى ناشى از يد شود. در انواع خفيف هيپرتيروئيدي، تست‌هاى تشخيصى آزمايشگاهى فقط مختصرى غيرطبيعى هستند. در اين‌گونه موارد که تشخيص با مشکل مواجه است، دو تست ديگر کمک‌کننده خواهند بود: تست سرکوب T3 و تست هورمون آزادکنندهٔ تيروتروپين (TRH). در تست سرکوب T3، وقتى که به بيمار هيپرتيروئيد T3 اگزوژن داده مى‌شود، ميزان جذب يد راديواکتيو در تيروئيد مهار نمى‌شود. در تست TRH، سطح TSH سرم در پاسخ به تجويز TRH به بيمار هيپرتيروئيد افزايش نمى‌يابد.


يافته‌هاى ديگر عبارتند از: افزايش سطح ايمونوگلبولين محرک تيروئيد (TSI)، کاهش کلسترول سوم، لنفوسيتوز، و گاه هيپرکلسمي، هيپرکلسيوري، يا گليکوزوري.