کيست‌هاى درموئيد، انکلوزيون‌هاى مادرزادى پوست و ضمائم آن هستند که به‌طور معمول در پوست سر، ابروها و خط وسط بيني، گردن و قسمت فوقانى قفسهٔ سينه يافت مى‌شوند. آنها به‌صورت ضايعات متورم و بدون درد تظاهر مى‌يابند که ممکن است کاملاً متحرک، يا چسبيده به پوست و ساختمان‌هاى عميق‌تر باشند. کيست‌هاى درموئيد پوست سر و ابروها ممکن است فرورفتگى‌هائى در استخوان زير خود ايجاد کنند که در راديوگرافى جمجمه به‌صورت نواقص صيقلى و منگنه‌اى شکلى بروز خواهد کرد. اين کيست‌ها حاوى مادهٔ پنيرى‌شکلى هستند که از ريزش سلول‌هاى لايهٔ اپى‌تليال به‌وجود مى‌آيند. کيست درموئيد گردن ممکن است با کيست‌هاى مجراى تيروگلوسال اشتباه بشود، اما معمولا کيست درموئيد همانند کيست‌هاى تيروگلوسال با بلع يا درآوردن زبان حرکت نمى‌کند. کيست‌هاى درموئيد بايد به‌طور کامل خارج شوند چرا که خارج‌کردن ناکامل آنها موجب عود مى‌شود. در مورد کيست‌هائى که روى ابروها به‌وجود آمده‌اند، برش جراحى روى خط رويش مو بوده و در اين عمل ابروها را نبايد اصلاح کرد.