يافته‌هاى بالينى

ولولوس سکوم

نشانه‌ها و علائم

نه تنها سکوم، بلکه ايلئوم ديستال هم پيچ مى‌خورد، در نتيجه نشانه‌ها عموماً شامل نشانه‌هاى انسداد رودهٔ باريک ديستال هستند. ممکن است سابقه‌اى از حملات مشابه ولى خفيف‌تر وجود داشته باشد و نمونه‌هائى از ولولوس مزمن متناوب سکوم وجود دارند، اين موارد را مى‌توان به‌صورت غير اورژانس شناسائى و عمل کرد.

بررسى‌هاى تصويربردارى

تشخيص به‌ندرت بدون عکسبردارى داده مى‌شود. عکس‌هاى ساده يک سکوم بيضوى به‌شدت متسع‌شده را نشان مى‌دهند که ممکن است جابه‌جا شده باشد ولى معمولاً در اپى‌گاستر يا يک‌چهارم فوقانى چپ است. در مراحل زودرس، يک سطح مايع واحد وجود دارد که ممکن است با اتساع معده اشتباه گرفته شود، ولى نمى‌توان مقادير زياد گاز يا مايع را از معده آسپيره کرد و عکس اشعهٔ X با اين مانور تغييرى نمى‌کند. تنقيهٔ باريم ممکن است پاتوگنومونيک باشد.

ولولوس سيگموئيد

نشانه‌ها و علائم

در ولولوس سيگموئيد، دردهاى شبه‌کرامپى متناوب وجود دارند که با کامل شدن يبوست شدت آن افزايش مى‌يابد. اتساع شکم ممکن است واضح باشد.

بررسى‌هاى تصويربردارى

در عکس سادهٔ شکم، معمولاً يک حلقهٔ منفرد روده که شديداً متسع شده و نماى هوسترال خود را از هم از دست داده است ديده مى‌شود که از لگن معمولاً تا سطح ديافراگم بالا آمده است. حلقهٔ متسع ممکن است شکلى شبيه ”دانهٔ قهوه“ داشته باشد. در ولولوس سکوم، تقعر ”دانهٔ قهوه“ به‌سمت يک‌چهارم تحتانى راست، و در ولولوس سيگموئيد به‌سمت يک‌چهارم تحتانى چپ است. در تنقيهٔ باريم، وجود يک ناهنجارى به‌شکل ”منقار پرنده“ يا ”آسِ‌پيک“ با تنگ‌شدگى حلزونى انتهاى فوقانى قطعه پائيني، پاتوگنومونيک است.